Пакет - Starter

Одличен за мали компании/организации

Пакет - Mega

Одличен за средни компании/организации

Пакет - Ultra

Одличен за страници со производи

Пакет - Pro

Одличен за страница со поголема дејност.