Пакет Mega:

Овој пакет е најчесто е наменет за средни фирми, компании, организации или индивидуални физички лица на кои им се доволни овие услови кои ги нудиме за овој пакет.