Пакет Pro:

Одличен пакет за голема веб страница која би се користела за повеќе намени.