Пакет Starter:

Ова е основниот пакет за веб дизајн на Делта Хостинг, најчесто е наменет за мали фирми, компании, организации или индивидуални физички лица на кои им се доволни овие услови кои ги нудиме за овој пакет.