Пакет Ultra:

Овој пакет е најчесто наменет за страници кои содржат производи, независно доколку пакетот ги исполнува вашите барања може да се користи за секаква веб страница.